MSCONFIG nie działa


(Kropek 19) #1

Zrobiłem bodaj 3 godziny temu formata. Chciałem powyłączać większość elementów uruchamianych na starcie, ale.. Wpisuję msconfig w polu "uruchom" i msc tak jakby "błyska", tzn. widać go przez sekundę, a potem znika. Jak to naprawić, ew. czy jest jakieś inne narzędzie, które pozwala na wyłączanie elementów startowych?


(Razox) #2

(El Presidento) #3

Sprawdź czy na dysku znajduje się plik msconfig.exe , musi znajdować się on w lokalizacji C:\Windows\System32. Jego brak może być spowodowany błędem Path. Aby naprawić przechodzisz kolejno Start-Uruchom :

path

(Kropek 19) #4

Działa, thx.