MSCV (FourCC)


(P Baczynski) #1

brakuje mi kodeka MSCV (Four CC) co mma dograc aby film chodzi?


(Molesinski) #2

Tu jest kodek four CC http://www.fourcc.org/codecs.php

Pozdrawiam