MSH Log #1

Profilaktyka. Zarzućcie okiem specjalisty.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:17:17, on 2005-10-06

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\aswUpdSv.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

E:\Programy\ANTYWI~1\AntiVir\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

E:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashWebSv.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Programy\Antywirusowy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Programy\ANTYWI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - E:\Programy\FlashFXP\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\Programy\ANTYWI~1\AntiVir\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] E:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] E:\Programy\Antywirusowy\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{702453BA-5130-4CA2-A686-C8734C35A652}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{77EBF541-4BDF-43BB-9E82-71C68203B471}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Na pierwszy rzut oka log czysty …no może poza dwoma wpisami Alexy

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Przydało by się ServicePacka2 zainstalować :wink:

…no i można by jeszcze kosmetyke drobną zrobić wyłączając z autostartu: messengera, ctfmon, osa, nwiz, winampa :roll:

Alexy wywaliłem wczesnej niby przy pomocy PPControl.

messengera odinstalowałem zaraz po instalacji systemu.

Winampa + ctfmon + nwiz teraz wyłączyłem a “osa” nie mogę zlokalizować.

Odnośnie SP2 na razie nie mam kiedy zassać, a i “nie jestem pewien” co do legalności mojego systemu ;).

Start >>> Programy >>> Autostart >>> I kasacja z prawokliku

Chwilowo zamykam z przyczyn regulaminowych