MSH Log #3


(Authilius) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:40:57, on 2005-12-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Programy\ANTYWI~1\AntiVir\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

E:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\aswUpdSv.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashServ.exe

E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashMaiSv.exe

E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashWebSv.exe

E:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

E:\Programy\Antywirusowy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Programy\Adobe\Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Programy\ANTYWI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - E:\Programy\FlashFXP\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\Programy\ANTYWI~1\AntiVir\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = E:\Programy\corel\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{702453BA-5130-4CA2-A686-C8734C35A652}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{77EBF541-4BDF-43BB-9E82-71C68203B471}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Programy\Antywirusowy\AntiVir\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - E:\Programy\Antywirusowy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Monczkin) #2

może tak napisz co się dzieje ?? Czy wkleiłeś sobie loga bo tak lubisz ??


(Kuz5) #3

Log masz ok

Na przyszłosc pamietaj co napisał Monczkin


(Authilius) #4

przepraszam zapomnialem dopisac ze prosze o sprawdzenie loga :slight_smile: