Mssaql trigger - jak przekazać parametr


(_mnich) #1

Przedstawię swój problem:

Posiadam tabele:

CREATE TABLE [dbo].[user](

	[id_user] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

	[first_name] [varchar](50) NULL,

	[last_name] [varchar](50) NULL,

	[password] [varchar](50) NOT NULL,

	[login] [varchar](50) NOT NULL,

	[id_user_group] [int] NOT NULL,

 CONSTRAINT [PK_user] PRIMARY KEY CLUSTERED 

(

	[id_user] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

END

grupy użytkowników

CREATE TABLE [dbo].[user_group](

	[id_user_group] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

	[group_name] [varchar](50) NULL,

 CONSTRAINT [PK_user_group] PRIMARY KEY CLUSTERED 

(

	[id_user_group] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

END

Napisałem trigger który zapisuje zmiany wykonane po zmianie nazwy grupy, zapisując nazwę grupy która była i nową nazwę tabla: T_USER_GROUP (group_name,group_name_old ,users ,time_change)

ALTER TRIGGER [dbo].[trigger_update_name_goup]

   ON [dbo].[user_group]

   AFTER UPDATE

AS 


DECLARE @group_name_old VARCHAR(50)

DECLARE @group_name_new VARCHAR(50)


SELECT @group_name_old = group_name from DELETED

SELECT @group_name_new = group_name from INSERTED


IF UPDATE(group_name)

BEGIN

	INSERT INTO T_USER_GROUP (group_name,group_name_old ,users ,time_change)

	VALUES (@group_name_new,@group_name_old, ORIGINAL_LOGIN(), GETDATE())

END

Moje pytanie jest takie czy da się zrobić tak żeby do trigger-a przekazać ID użytkownika zalogowanego na serwisie

bo chce wywalić nazwę użytkownika w stawić ID użytkownika który robi zmiany na stronie WWW a nie nazwę użytkownika

który jest zalogowany na bazę

Czy wykorzystać do tego procedurą składową?