muCommander nadpisz/wznów


(The Tick) #1

Czym różni się opcja wznów od nadpisz ?

Wykonałem test.

W Jednym folderze umiejscowiłem pliki o nazwach: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

w drugim: 1,2,3,4,5,22

Pierwszy folder był folderem kopiowanym, drugi zaś docelowym - nadpisywanym/wznawianym

Foldery były tak samo nazwane

Pzy użyciu obu opcji wynik był taki sam: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,22