Mulacy komp, czesto sie wiesza


(Bolilol) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:57:02, on 2006-10-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\System32\keyhook.exe

E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNDLL.EXE

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe

E:\Program Files\B2BPOKER\i4poker\Client.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\javaw.exe

C:\Program Files\927up.exe

E:\DOCUME~1\Ewelinka\USTAWI~1\Temp\RarSFX18\csrss.exe

E:\Documents and Settings\Ewelinka\Pulpit\Nowy folder (3)\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://client.jogo.cn/cdn/browser/sidesearch/sidesearch-en.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://client.jogo.cn/cdn/browser/customsearch/customsearch-en.html

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CdnForIE Class - {5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll

O2 - BHO: BHOImp Class - {70AFF2CB-9DA2-499C-8D15-900729FCE83D} - E:\WINDOWS\system32\YHBO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WMHlprObj Class - {F5824EFB-728A-4726-A5A5-85A68B20EDC3} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\wmhlpr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] E:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] E:\WINDOWS\System32\keyhook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] E:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [rundll] C:\Program Files\Common Files\rundll.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CdnCtr] E:\Program Files\CNNIC\Cdn\cdnup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - E:\Program Files\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - E:\Program Files\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra button: NetAnts - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000} - E:\PROGRA~1\NETANTS\NetAnts.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &NetAnts - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000} - E:\PROGRA~1\NETANTS\NetAnts.exe

O9 - Extra button: Chinese Navigation - {5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Chinese Navigation - {5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll

O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - E:\Program Files\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - E:\Program Files\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra button: bet365 Poker - {B1BA4A3F-1C95-497b-9F82-F8DA4A5C89DD} - E:\Program Files\bet365MPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - E:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - E:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Wyczyść folder TEMP (w trybie awaryjnym), czyli Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222


(Bolilol) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:59:37, on 2006-10-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

E:\WINDOWS\System32\keyhook.exe

E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

E:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNDLL.EXE

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe

E:\Documents and Settings\Ewelinka\Pulpit\Nowy folder (3)\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://client.jogo.cn/cdn/browser/sidesearch/sidesearch-en.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://client.jogo.cn/cdn/browser/customsearch/customsearch-en.html

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CdnForIE Class - {5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll (file missing)

O2 - BHO: BHOImp Class - {70AFF2CB-9DA2-499C-8D15-900729FCE83D} - E:\WINDOWS\system32\YHBO.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WMHlprObj Class - {F5824EFB-728A-4726-A5A5-85A68B20EDC3} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\wmhlpr.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] E:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] E:\WINDOWS\System32\keyhook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] E:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [rundll] C:\Program Files\Common Files\rundll.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CdnCtr] E:\Program Files\CNNIC\Cdn\cdnup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - E:\Program Files\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - E:\Program Files\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra button: NetAnts - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000} - E:\PROGRA~1\NETANTS\NetAnts.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &NetAnts - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000} - E:\PROGRA~1\NETANTS\NetAnts.exe

O9 - Extra button: Chinese Navigation - {5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Chinese Navigation - {5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108} - E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll (file missing)

O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - E:\Program Files\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - E:\Program Files\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra button: bet365 Poker - {B1BA4A3F-1C95-497b-9F82-F8DA4A5C89DD} - E:\Program Files\bet365MPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - E:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - E:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE


"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SiSUSBRG" = "E:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"SiS Windows KeyHook" = "E:\WINDOWS\System32\keyhook.exe" ["Silicon Integrated Systems Corporation"]

"PinnacleDriverCheck" = "E:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe" [empty string]

"DAEMON Tools-1033" = ""E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"Lexmark X1100 Series" = ""E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"" ["Lexmark International, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "E:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SunJavaUpdateSched" = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"rundll" = "C:\Program Files\Common Files\rundll.exe" [file not found]

"CdnCtr" = "E:\Program Files\CNNIC\Cdn\cdnup.exe" [file not found]

"KernelFaultCheck" = "E:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k"


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "CdnForIE Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll" [file not found]

{70AFF2CB-9DA2-499C-8D15-900729FCE83D}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "BHOImp Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\YHBO.dll" [file not found]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F5824EFB-728A-4726-A5A5-85A68B20EDC3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "WMHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\wmhlpr.dll" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE10\msohev.dll" [MS]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be enabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "E:\Documents and Settings\Ewelinka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "E:\Documents and Settings\Ewelinka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Active Desktop web content (hidden if disabled):


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0\

"FriendlyName" = ""

"Source" = "file:///E:/DOCUME~1/Ewelinka/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif"

"SubscribedURL" = "file:///E:/DOCUME~1/Ewelinka/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 12

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{49783ED4-258D-4F9F-BE11-137C18D3E543}\

"ButtonText" = "Titan Poker"

"MenuText" = "Titan Poker"

"Exec" = "E:\Program Files\Titan Poker\casino.exe" [null data]


{57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000}\

"ButtonText" = "NetAnts"

"MenuText" = "&NetAnts"

"Exec" = "E:\PROGRA~1\NETANTS\NetAnts.exe" [" "]


{5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108}\

"ButtonText" = "Chinese Navigation"

"MenuText" = "Chinese Navigation"

"CLSIDExtension" = "{5C3853CF-C7E0-4946-B3FA-1ABDB6F48108}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CdnForIE Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\CNNIC\Cdn\cdnforie.dll" [file not found]


{A68FC757-51CF-4F3C-B13A-BFB8CA69BB99}\

"ButtonText" = "CDPoker"

"MenuText" = "CDPoker"

"Exec" = "E:\Program Files\CDPoker\casino.exe" [null data]


{B1BA4A3F-1C95-497B-9F82-F8DA4A5C89DD}\

"ButtonText" = "bet365 Poker"

"Exec" = "E:\Program Files\bet365MPP\MPPoker.exe" ["Microgaming"]


{B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1}\

"ButtonText" = "PartyPoker.com"

"MenuText" = "PartyPoker.com"

"Exec" = "E:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


DNS Cache, iSPONER, "E:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNDLL.EXE E:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM\NMISQS62.DLL,Export 1087" [MS]

LexBce Server, LexBceS, "E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

Machine Debug Manager, MDM, ""E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

Network Engine, Relations, "E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"E:\WINDOWS\System32\oijpal02.dll" [MS]}

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "E:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

Monitor języka BJ\Driver = "CNBJMON.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 101 seconds.

---------- (total run time: 627 seconds)

(Bbieniol) #5

Usuń Hijackiem ten wpis:

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Silenta :slight_smile:


(Bolilol) #6
"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SiSUSBRG" = "E:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"SiS Windows KeyHook" = "E:\WINDOWS\System32\keyhook.exe" ["Silicon Integrated Systems Corporation"]

"PinnacleDriverCheck" = "E:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe" [empty string]

"DAEMON Tools-1033" = ""E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"Lexmark X1100 Series" = ""E:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"" ["Lexmark International, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "E:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SunJavaUpdateSched" = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"KernelFaultCheck" = "E:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k"


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE10\msohev.dll" [MS]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be enabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "E:\Documents and Settings\Ewelinka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "E:\Documents and Settings\Ewelinka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Active Desktop web content (hidden if disabled):


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0\

"FriendlyName" = ""

"Source" = "file:///E:/DOCUME~1/Ewelinka/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif"

"SubscribedURL" = "file:///E:/DOCUME~1/Ewelinka/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 12

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{49783ED4-258D-4F9F-BE11-137C18D3E543}\

"ButtonText" = "Titan Poker"

"MenuText" = "Titan Poker"

"Exec" = "E:\Program Files\Titan Poker\casino.exe" [null data]


{57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000}\

"ButtonText" = "NetAnts"

"MenuText" = "&NetAnts"

"Exec" = "E:\PROGRA~1\NETANTS\NetAnts.exe" [" "]


{A68FC757-51CF-4F3C-B13A-BFB8CA69BB99}\

"ButtonText" = "CDPoker"

"MenuText" = "CDPoker"

"Exec" = "E:\Program Files\CDPoker\casino.exe" [null data]


{B1BA4A3F-1C95-497B-9F82-F8DA4A5C89DD}\

"ButtonText" = "bet365 Poker"

"Exec" = "E:\Program Files\bet365MPP\MPPoker.exe" ["Microgaming"]


{B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1}\

"ButtonText" = "PartyPoker.com"

"MenuText" = "PartyPoker.com"

"Exec" = "E:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


DNS Cache, iSPONER, "E:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNDLL.EXE E:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM\NMISQS62.DLL,Export 1087" [MS]

LexBce Server, LexBceS, "E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

Machine Debug Manager, MDM, ""E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

Network Engine, Relations, "E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"E:\WINDOWS\System32\oijpal02.dll" [MS]}

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "E:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

Monitor języka BJ\Driver = "CNBJMON.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 102 seconds.

---------- (total run time: 572 seconds)

(Bbieniol) #7

Czysto :slight_smile:


(Bolilol) #8

Wielkie dzieki :slight_smile: