Muli kompa :/


(Błażej) #1

Od pewnego czasu podczas gier online oraz normalnego użytkowania komputera wyczułem, że chodzi on znacznie wolniej.

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:44:32, on 06-06-15

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOW\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOW\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOW\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\NETMONSV.EXE

C:\WINDOW\EXPLORER.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\LVCOMS.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\AVMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ABREGMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ABMENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ARCASCAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\WINDOW\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOW\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOW\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [LVComs] C:\WINDOW\SYSTEM\LVComS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOW\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\AVMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ABNetMon] C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\NETMONSV.EXE

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\PROGRAM FILES\WELLGET\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\PROGRAM FILES\WELLGET\nxcatch.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOW\SYSTEM\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_06\BIN\SSV.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_06\BIN\SSV.DLL

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_38.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1123

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

(aju) #2

Syfu na kompie nie masz.

Przeczyść rejestr, zrób defragmentację dysku, usuń aplikację neostrady a następnie zainstaluj same sterowniki od modemu i skonfiguruj połączenie ręcznie (typu dial-up)


(adam9870) #3

Może tak bys Mu zaproponował a nie piszesz żeby to zrobił :evil:

A tak woogle to przy instalacji sterowników instaluje się aplikacja dostępowa neostrady i wystarczy ją samą usunąć w dodań/usuń programy a potem połączenie ręcznie zrobić ;]


(aju) #4

Pisze żeby zrobił. Jak nie będzie chciał to nie zrobi i koniec. Proste nie?

Wątpię. Wraz z odinstalowaniem aplikacji TP odinstalowują się sterowniki do modemu (przynajmniej ja tak mam)