MY c2-3


(Pinio150) #1

Co sadzicie o telefonie MY C2-3 O jego mozliwościach ?