MySQL - access denied


(system) #1

Mam zainstalowanego WAMPa. Bawiłem się tabelkami pod MySQL, ale pokusiło mnie żeby przez PhpMyAdmin zmienić hasło dla roota. No i zmieniłem. Teraz localhost/phpmyadmin zwraca komunikat:

Błąd


MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja

#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

phpMyAdmin próbował połączyć się z serwerem MySQL, a serwer odrzucił połączenie. Powinieneś sprawdzić nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w pliku config.inc.php i upewnić się, że odpowiadają one informacjom danym przez administratora serwera MySQL.

No i jak zrobić żeby na powrót był dostęp do baz MySQL ?


(deFco247) #2

Wejdź w folder mysql i uruchom skrypt resetroot.bat.

Hasło też można odczytać z pliku phpMyAdmin/ config.inc.php