[MySQL] AUTO_INCREMENT - do czego służy

Napisałem taki oto kod, aby utworzyć kolumny do tabeli ksiazki :

create table ksiazki (

	-> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

	-> tytul VARCHAR(60));

Wiem, że przy polu id , artybut INT oznacza typ danych, a NOT NULL, że pole nie może być puste. Jednak nie wiem do czego służy AUTO_INCREMENT, ponieważ w książce nie zostało to wyjaśnione. Szukałem w Google, ale nie znalazłem tam prostego przykładu. Zatem, czy ktoś mógłby mi prosto wytłumaczyć do czego służy ta opcja :oops:

Z góry wielkie thx ! :slight_smile:

Po polsku jest to autonumerowanie.

Wraz z każdym nowym rekordem dopisywany jest jego unikalny numer.

Później łatwo odwołać się do tego konkretnego produktu.

Albo jeszcze prościej, jak dodajesz dane do bazy, to w tym polu, któremu dałeś AUTO_INCREMENT, nie wprowadzasz żadnych danych, tylko pustą wartość NULL. Mimo tego, serwer MySQL i tak wprowadzi odpowiednią wartość: będzie to kolejny numerek w kolejności (np. przy pierwszym rekordzie da 1, potem 2 i tak dalej). W ten sposób można łatwo odróżnić każdy rekord, gdyż dostał swój unikalny identyfikator, który się nie powtórzy.