[MySQL] Błąd przy dodaniu do bazy danych


(Kornicameister) #1

wygląda to tak, jak powyżej i teraz chciałbym zapytać, co robię źle ? bo z dokumentacji MySQL, wiem, że do pola z auto_increment nie muszę się odwoływać

no i tak nie mam zbytnio pomysłu już, zwłaszcza, że jak wrzuciłem kod błędu, to się jedynie dowiedziałem, że to kiedyś był bug (w wersji 5.0), który został niby naprawiony w późniejszych wydaniach, a ja posiadam to późniejsze

jakaś pomocna sugestia ?


([alex]) #2

Zamień linestring na tinytext.

linestring to nie to co myślisz.


(Kornicameister) #3

heh, przyzwyczaiłem się już do intuicyjności nazw różnych, czy to metod, czy zmiennych

w takim razie przejrzę jeszcze dokumentację mysql z opisem zmiennych