[MySQL] INSERT do kilku tabel


(Dajznac) #1

Chciałbym się dowiedzieć, czy można w jednym zapytaniu SQL zapisać informację do kilku tabel? Jeśli tak to, czy jest to rozwiązanie często stosowane/optymalne? A może jedynym wyjściem jest INSERT przez "widok" lub "wyzwalacz"?


(Airborn) #2

Do wielu tabel, jednym zapytaniem nie wpiszesz, widok również nie pozwala na zapytania typu INSERT/UPDATE/DELETE, trigger możesz faktycznie wykorzystać by przekopiować wiersz również do innej tabeli