[MySQL + Java]Problem z instalacją sterownika dla MySQL


(Kamiljano) #1

Korzystam z Ubuntu 11 i chciałem zainstalować sterownik dla Javy, żeby móc korzystać z bazy danych. No więc ściągnąłem sobie tego mysql-connectora, ustawiłem globalną zmienną środowiskową CLASSPATH, ale pomimo tego wciąż uzyskuję wyjątek mówiący mi o tym, że nie mam sterownika... oto mój kod

Connection connection = null;

		try {

		  // Load the JDBC driver

		  String driverName = "org.gjt.mm.mysql.Driver"; // MySQL MM JDBC driver

		  Class.forName(driverName);


		  // Create a connection to the database

		  String serverName = "localhost";

		  String mydatabase = "forJava";

		  String url = "jdbc:mysql://" + serverName + "/" + mydatabase; // a JDBC url

		  String username = "root";

		  String password = "kjanok";

		  connection = DriverManager.getConnection(url, username, password);

		} catch (ClassNotFoundException e) {

			System.err.println("Couldn't load the driver");

			return;

		} catch (SQLException e) {


			System.err.println("Couldn't connect to database");

			return;

		}

		System.out.println("Connected");

nie mogę znaleźć przyczyny, dlaczego tak się dzieje... help!


(Kozicki Michal) #2

Spróbuj dodać sterownik do biblioteki ręcznie. Skopiuj go do katalogu z projektem.W Netbeans prawym klawiszem myszy na ikonkę "Libraries" w projekcie i "Add jar/folder" (w Eclipse podobnie).