[MySQL/MariaDB][RegExp] Początek wyrazu


(dulaman) #1

Witam! Mam problem, gdyż nie wiem jak napisać wyrażenie regularne, które wyszukiwałoby wszystkie rekordy, które zawierają wyrazy zaczynające się na daną literę. Wiem jak wykonać zapytanie do bazy z wykorzystaniem RegExp:

SELECT zmienne FROM tabela WHERE zmienna REGEXP wzorzec

ale nie mam za bardzo doświadczenie, jak z nich korzystać. Byłby wdzięczny za pomoc.


(Drobok) #2
... REGEXP '^d'

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/regexp.html


(dulaman) #3

Niestety, ale ten wzorzec działa tylko z początkiem zmienne, a mi chodzi o wyszukanie wszystkich  słów w zmiennej.


(Drobok) #4

Spróbuj tak: 

 REGEXP '[[:<:]][d]'

(dulaman) #5

Dzięki, działa!