[MySQL][PHP] Dziwny problemik przy pobieraniu danych z bazy

Mam dziwny problem.

Otóż przy pobieraniu danej kolumny z bazy danych wyświetla mi się taki błąd:

http://wklej.to/QBJ0 (<— Tam wyświetla się poprawnie!)

Plik z odbieraniem danych:

<?php 


$id = $_POST['ID'];


$query = "SELECT * FROM prezenty WHERE ID like '$id';";

$zapytanie = mysql_query($query);

$record = mysql_fetch_array($zapytanie);


addslashes($id);

stripslashes($id);


// połączenie z bazą;

$link = mysql_connect("X", "X", "X");


// sprawdzenie połączenia 

if (!$link)echo("Blad bazy danych.");


mysql_select_db("X", $link);echo $record['imieobdarowanego'];

echo "
";

echo $record['twojeimie']; 

echo "
";

echo $record['nrobrazka'];

echo "
";

echo $record['wiadomosc'];


?>

Jak chcesz wyciągnąć dane z bazy przed połączeniem się??

Zmień kolejność komend.