[MySQL][PHP] Problem z kodem do edytowania bazy mysql


(Enarek) #1

Cześć!

Jestem nowy w tych klockach i dopiero co się uczę, próbuję zrobić portal na którym będzie możliwość zarejestrowania się, logowanie oraz edytowania swoich danych konta. Logowanie i rejestracja jest, tylko problem sprawia mi edytowanie danych. Skorzystałem z skryptu podanego na tej stronie albo coś mi się nie zgadza, oto mój kod. Z tego co widzę to strona działa, lecz po wypełnieniu formularza nic w bazie się nie zmienia. Jak możecie nakierujcie mnie co jest źle.

 

<?php
$add_site = true;
session_start();
/**
 * Formularz oraz skrypt logowania
 * @author Sobak
 * @package User System
 */
 
require 'header.php'; // Dołącz początkowy kod HTML
require 'config.php'; // Dołącz plik konfiguracyjny i połączenie z bazą
$id=$_GET['id'];
$query=" SELECT * FROM users WHERE id='$id'";
$result=mysql_query($query);
$num=mysql_num_rows($result);
 
 
$i=0;
while ($i < $num) {
$imie=mysql_result($result,$i,"imie");
$nazwisko=mysql_result($result,$i,"nazwisko");
$email=mysql_result($result,$i,"email");
$miasto=mysql_result($result,$i,"miasto");
++$i;}
 
$ud_id=$_POST['ud_id'];
$ud_imie=$_POST['ud_imie'];
$ud_nazwisko=$_POST['ud_nazwisko'];
$ud_email=$_POST['ud_email'];
$ud_miasto=$_POST['ud_miasto'];
$ud_fax=$_POST['ud_fax'];
$ud_email=$_POST['ud_email'];
$ud_web=$_POST['ud_web'];
 
 
$query="UPDATE 'users' SET imie='$ud_imie', nazwisko='ud_nazwisko', email='ud_email', miasto='ud_miasto' WHERE id = '$ud_id'";
mysql_query($query);
mysql_close();
 
?>
 
 
<form action="test.php" method="post">
<input type="hidden" name="ud_id" value="<?php echo $id; ?>">
Pierwsze imię: <input type="text" name="ud_imie" value="<?php echo $imie; ?>"><br>
Nazwisko: <input type="text" name="ud_nazwisko" value="<?php echo $nazwisko; ?>"><br>
Adres E-mail: <input type="text" name="ud_email" value="<?php echo $email; ?>"><br>
MIasto: <input type="text" name="ud_miasto" value="<?php echo $miasto; ?>"><br>
<input type="Submit" value="Aktualizuj">
</form>

(Piesek64) #2

Sprawdzaj, czy strona jest wywoływana w trybie POST.

 

 

Dołączaj zmienne, bo $id to może być cokolwiek dla takiego żądania.