[MySQL] Problem z semantyką zapytania tworzącego wyzwalacz


(Mich@l) #1

:::::::::::::::: Nieaktualne problem rozwiązany! ::::::::::::::::::::::::

Witam, mam problem z przesiadka z MS SQL na MySQL jeżeli chodzi o triggery ...

mianowicie idąc za wskazówkami z strony MySQL wykleciłem coś takiego proszę o korektę zapytania:

delimiter |

CREATE TRIGGER tgr_logowanie

BEFORE update ON users

FOR EACH ROW

BEGIN

declare @war varchar(10)

  IF new.zalogowany = 1 then

    set @war='Logowanie';

  Else

    set @war='Wylogowanie';

  END IF;

INSERT INTO log (kto,data,akcja) VALUES (new.iduzytkownika,now,@war);

END;

| delimiter

Pozdrawiam!


(Airborn) #2

Mich@l , proszę poprawić tytuł tematu na konkretny.