Mysql-server - problem z instalacją


(Mezir95) #1

Witajcie, o tuż dziś przytrafił mi się taki problem. Zanim zrobiłem restart VPS'a wszystko działało okej. Po restarcie wchodząc na forum zauważyłem, że jest brak połączenia z MySQL. Po nieudanych próbach przywrócenia działania mysql postanowiłem zrobić reinstall systemu, po reinstalacji zabrałem się za instalację podstawowych pakietów(apache2 php5 mysql-server phpmyadmin) w tym mysql-server. Niestety pod koniec instalacji mysql-server okazało się, że jest problem z uruchomieniem owej usługi. Nie mam pojęcia co się mogło stać, pisząc do supportu technicznego otrzymałem informacje, że wina leży po mojej stronie, próbowałem to na różnego typu systemach jak i innym vpsie, którego również posiadam tam, na obu to samo.

Poniżej załączam logi z konsoli SSH całego procesu instalacji, która wykonałem. Może wy mi pomożecie, gdyż mam przeczucie, że osoba odpisująca na zgłoszenia mydli mi po prosu oczy.

login as: root
root@176.31.26.205's password:
Linux speedhost 2.6.32-042stab088.4 #1 SMP Thu Apr 3 17:41:05 MSK 2014 i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@speedhost:~# apt-get update
Get:1 http://ftp.debian.org wheezy Release.gpg [1672 B]
Get:2 http://ftp.debian.org wheezy Release [168 kB]
Get:3 http://ftp.debian.org wheezy/main i386 Packages [5860 kB]
Get:4 http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg [836 B]
Get:5 http://security.debian.org wheezy/updates Release [102 kB]
Get:6 http://security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages [183 kB]
Get:7 http://security.debian.org wheezy/updates/contrib i386 Packages [14 B]
Get:8 http://security.debian.org wheezy/updates/non-free i386 Packages [14 B]
Get:9 http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en [14 B]
Get:10 http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en [100 kB]
Get:11 http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:12 http://ftp.debian.org wheezy/contrib i386 Packages [42.3 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org wheezy/non-free i386 Packages [77.6 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org wheezy/contrib Translation-en [34.8 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-en [3848 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org wheezy/non-free Translation-en [66.1 kB]
Fetched 10.5 MB in 7s (1483 kB/s)
Reading package lists... Done
root@speedhost:~# apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following extra packages will be installed:
 apache2-mpm-worker apache2.2-bin apache2.2-common
Suggested packages:
 apache2-suexec apache2-suexec-custom
The following packages will be REMOVED:
 apache2-mpm-prefork
The following NEW packages will be installed:
 apache2-mpm-worker
The following packages will be upgraded:
 apache2 apache2.2-bin apache2.2-common
3 upgraded, 1 newly installed, 1 to remove and 70 not upgraded.
Need to get 1068 kB of archives.
After this operation, 1024 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main apache2 i386 2.2.22-13+deb7u1 [1 434 B]
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main apache2.2-common i386 2.2.22-13+ deb7u1 [291 kB]
Get:3 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main apache2.2-bin i386 2.2.22-13+deb 7u1 [773 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main apache2-mpm-worker i386 2.2.22-1 3+deb7u1 [2234 B]
Fetched 1068 kB in 0s (1765 kB/s)
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> li ne 4.)
debconf: falling back to frontend: Readline
(Reading database ... 23724 files and directories currently installed.)
Preparing to replace apache2 2.2.22-13 (using .../apache2_2.2.22-13+deb7u1_i386. deb) ...
Unpacking replacement apache2 ...
(Reading database ... 23722 files and directories currently installed.)
Removing apache2-mpm-prefork ...
[ok] Stopping web server: apache2 ... waiting .
(Reading database ... 23719 files and directories currently installed.)
Preparing to replace apache2.2-common 2.2.22-13 (using .../apache2.2-common_2.2. 22-13+deb7u1_i386.deb) ...
Unpacking replacement apache2.2-common ...
Preparing to replace apache2.2-bin 2.2.22-13 (using .../apache2.2-bin_2.2.22-13+ deb7u1_i386.deb) ...
Unpacking replacement apache2.2-bin ...
Selecting previously unselected package apache2-mpm-worker.
Unpacking apache2-mpm-worker (from .../apache2-mpm-worker_2.2.22-13+deb7u1_i386. deb) ...
Processing triggers for man-db ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Setting up apache2.2-bin (2.2.22-13+deb7u1) ...
Setting up apache2.2-common (2.2.22-13+deb7u1) ...
Setting up apache2-mpm-worker (2.2.22-13+deb7u1) ...
[....] Starting web server: apache2WARNING: MaxClients (10) must be at least as large
 as ThreadsPerChild (25). Automatically
 increasing MaxClients to 25.
. ok
Setting up apache2 (2.2.22-13+deb7u1) ...
root@speedhost:~# apt-get install php5
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5 libonig2 libqdbm14 php5-cli
 php5-common
Suggested packages:
 php-pear
The following packages will be REMOVED:
 apache2-mpm-worker
The following NEW packages will be installed:
 apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5 libonig2 libqdbm14 php5 php5-cli
 php5-common
0 upgraded, 7 newly installed, 1 to remove and 70 not upgraded.
Need to get 6106 kB of archives.
After this operation, 18.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main apache2-mpm-prefork i386 2.2.22- 13+deb7u1 [2344 B]
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main php5-common i386 5.4.4-14+deb7u9 [589 kB]
Get:3 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libonig2 i386 5.9.1-1 [134 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libqdbm14 i386 1.8.78-2 [151 kB]
Get:5 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libapache2-mod-php5 i386 5.4.4-1 4+deb7u9 [2627 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main php5 all 5.4.4-14+deb7u9 [1030 B]
Get:7 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main php5-cli i386 5.4.4-14+deb7u9 [2 601 kB]
Fetched 6106 kB in 2s (2234 kB/s)
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> li ne 7.)
debconf: falling back to frontend: Readline
dpkg: apache2-mpm-worker: dependency problems, but removing anyway as you reques ted:
 apache2 depends on apache2-mpm-worker (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-prefor k (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-event (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-it k (= 2.2.22-13+deb7u1); however:
 Package apache2-mpm-worker is to be removed.
 Package apache2-mpm-prefork is not installed.
 Package apache2-mpm-event is not installed.
 Package apache2-mpm-itk is not installed.

(Reading database ... 23722 files and directories currently installed.)
Removing apache2-mpm-worker ...
[....] Stopping web server: apache2WARNING: MaxClients (10) must be at least as large
 as ThreadsPerChild (25). Automatically
 increasing MaxClients to 25.
[ ok waiting ..
Selecting previously unselected package apache2-mpm-prefork.
(Reading database ... 23719 files and directories currently installed.)
Unpacking apache2-mpm-prefork (from .../apache2-mpm-prefork_2.2.22-13+deb7u1_i38 6.deb) ...
Setting up apache2-mpm-prefork (2.2.22-13+deb7u1) ...
[ok] Starting web server: apache2.
Selecting previously unselected package php5-common.
(Reading database ... 23724 files and directories currently installed.)
Unpacking php5-common (from .../php5-common_5.4.4-14+deb7u9_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package libonig2.
Unpacking libonig2 (from .../libonig2_5.9.1-1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package libqdbm14.
Unpacking libqdbm14 (from .../libqdbm14_1.8.78-2_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package libapache2-mod-php5.
Unpacking libapache2-mod-php5 (from .../libapache2-mod-php5_5.4.4-14+deb7u9_i386 .deb) ...
Selecting previously unselected package php5.
Unpacking php5 (from .../php5_5.4.4-14+deb7u9_all.deb) ...
Selecting previously unselected package php5-cli.
Unpacking php5-cli (from .../php5-cli_5.4.4-14+deb7u9_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Setting up php5-common (5.4.4-14+deb7u9) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline

Creating config file /etc/php5/mods-available/pdo.ini with new version
Setting up libonig2 (5.9.1-1) ...
Setting up libqdbm14 (1.8.78-2) ...
Setting up libapache2-mod-php5 (5.4.4-14+deb7u9) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline

Creating config file /etc/php5/apache2/php.ini with new version
[ok] Restarting web server: apache2 ... waiting .
Setting up php5 (5.4.4-14+deb7u9) ...
Setting up php5-cli (5.4.4-14+deb7u9) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline

Creating config file /etc/php5/cli/php.ini with new version
update-alternatives: using /usr/bin/php5 to provide /usr/bin/php (php) in auto m ode
root@speedhost:~# clear
root@speedhost:~# apt-get install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient18
 libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.5 mysql-common
 mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
Suggested packages:
 libipc-sharedcache-perl libterm-readkey-perl tinyca
The following NEW packages will be installed:
 libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient18
 libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.5 mysql-common mysql-server
 mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 70 not upgraded.
Need to get 8565 kB of archives.
After this operation, 92.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libaio1 i386 0.3.109-3 [9384 B]
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libnet-daemon-perl all 0.48-1 [4 6.2 kB]
Get:3 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libplrpc-perl all 0.2020-2 [36.0 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libdbi-perl i386 1.622-1 [897 kB]
Get:5 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main mysql-common all 5.5.37-0+ wheezy1 [83.1 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libdbd-mysql-perl i386 4.021-1+b 1 [127 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libhtml-template-perl all 2.91-1 [72.0 kB]
Get:8 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libmysqlclient18 i386 5.5. 37-0+wheezy1 [663 kB]
Get:9 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main mysql-client-5.5 i386 5.5. 37-0+wheezy1 [1553 kB]
Get:10 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main mysql-server-core-5.5 i38 6 5.5.37-0+wheezy1 [3267 kB]
Get:11 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main mysql-server-5.5 i386 5.5 .37-0+wheezy1 [1730 kB]
Get:12 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main mysql-server all 5.5.37-0 +wheezy1 [81.4 kB]
Fetched 8565 kB in 6s (1230 kB/s)
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> li ne 12.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Preconfiguring packages ...
Configuring mysql-server-5.5
----------------------------

While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for the
MySQL administrative "root" user.

If this field is left blank, the password will not be changed.

New password for the MySQL "root" user:Repeat password for the MySQL "root" user:


Selecting previously unselected package libaio1:i386.
(Reading database ... 23787 files and directories currently installed.)
Unpacking libaio1:i386 (from .../libaio1_0.3.109-3_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-common.
Unpacking mysql-common (from .../mysql-common_5.5.37-0+wheezy1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package libmysqlclient18:i386.
Unpacking libmysqlclient18:i386 (from .../libmysqlclient18_5.5.37-0+wheezy1_i386 .deb) ...
Selecting previously unselected package libnet-daemon-perl.
Unpacking libnet-daemon-perl (from .../libnet-daemon-perl_0.48-1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package libplrpc-perl.
Unpacking libplrpc-perl (from .../libplrpc-perl_0.2020-2_all.deb) ...
Selecting previously unselected package libdbi-perl.
Unpacking libdbi-perl (from .../libdbi-perl_1.622-1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package libdbd-mysql-perl.
Unpacking libdbd-mysql-perl (from .../libdbd-mysql-perl_4.021-1+b1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-client-5.5.
Unpacking mysql-client-5.5 (from .../mysql-client-5.5_5.5.37-0+wheezy1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-server-core-5.5.
Unpacking mysql-server-core-5.5 (from .../mysql-server-core-5.5_5.5.37-0+wheezy1 _i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Setting up mysql-common (5.5.37-0+wheezy1) ...
Selecting previously unselected package mysql-server-5.5.
(Reading database ... 24172 files and directories currently installed.)
Unpacking mysql-server-5.5 (from .../mysql-server-5.5_5.5.37-0+wheezy1_i386.deb) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Selecting previously unselected package libhtml-template-perl.
Unpacking libhtml-template-perl (from .../libhtml-template-perl_2.91-1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-server.
Unpacking mysql-server (from .../mysql-server_5.5.37-0+wheezy1_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Setting up libaio1:i386 (0.3.109-3) ...
Setting up libmysqlclient18:i386 (5.5.37-0+wheezy1) ...
Setting up libnet-daemon-perl (0.48-1) ...
Setting up libplrpc-perl (0.2020-2) ...
Setting up libdbi-perl (1.622-1) ...
Setting up libdbd-mysql-perl (4.021-1+b1) ...
Setting up mysql-client-5.5 (5.5.37-0+wheezy1) ...
Setting up mysql-server-core-5.5 (5.5.37-0+wheezy1) ...
Setting up mysql-server-5.5 (5.5.37-0+wheezy1) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based fronte nd cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
[ok] Stopping MySQL database server: mysqld.
140517 13:15:55 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_b uffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
140517 13:15:55 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of m yisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Ple ase use the full name instead.
140517 13:15:55 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
140517 13:15:55 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
140517 13:15:55 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
140517 13:15:55 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
140517 13:15:55 InnoDB: Using Linux native AIO
140517 13:15:55 InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 att empts before giving up.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
140517 13:15:58 InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
140517 13:15:58 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
140517 13:15:58 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
140517 13:15:58 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
140517 13:15:58 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
140517 13:15:58 [ERROR] Aborting

140517 13:15:58 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete

Configuring mysql-server-5.5
----------------------------

Unable to set password for the MySQL "root" user

An error occurred while setting the password for the MySQL administrative user.
This may have happened because the account already has a password, or because of
a communication problem with the MySQL server.

You should check the account's password after the package installation.

Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.5/README.Debian file for more
information.

[FAIL] Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed !
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: error processing mysql-server-5.5 (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Setting up libhtml-template-perl (2.91-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
 mysql-server depends on mysql-server-5.5; however:
 Package mysql-server-5.5 is not configured yet.

dpkg: error processing mysql-server (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 mysql-server-5.5
 mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

(roobal) #2

Skorzystałeś z tej porady i powyższych? Pokaż jeszcze co pokazuje apg-get install -f. Na świeżo postawionym systemie jest to samo?


(Mezir95) #3

Tak to samo.

Z tego co się dowiedziałem ,to Debian 7 ma jakieś problemy po jakiejś tam aktualizacji, jeszcze raz postanowiłem przenieść się na Debian 6 i wszystko już działa okej.


(roobal) #4

Debian 6 nie jest już wspierany od kilku dni, a przynajmniej według planu wydawniczego nie powinien być wspierany. Na Debianie 7 powinno działać bez problemu MySQL, jeszcze dziś instalowałem MySQL na jednym z serwerów pod Debianem Wheezy. Zainstaluj na świeżym systemie za jednym zamachem Apache, PHP i MySQL.

 

apt-get install apache2 php5 mysql-server mysql-client