[MySQL] Trigger usuwający wszystkie wpisy

Witam, chce zrobić trigger który usunie wszystkie wpisy z bazy gdy zostanie wykonany INSERT.

Dodałem taki trigger:

CREATE DEFINER=`root`@`%` TRIGGER `Wyniki`.`usun` BEFORE INSERT ON `Wyniki`.`tabele` FOR EACH ROW

BEGIN

DELETE FROM Wyniki.tabele;

END

Następnie wykonuje INSERT:

INSERT INTO Wyniki.tabele(imie,nazwisko) VALUES('Jan','Kowalski');

I otrzymuje taki błąd:

Error Code: 1442. Can't update table 'tabele' in stored function/trigger because it is already used by statement which invoked this stored function/trigger.

 

Co jest nie tak z tym trigerem?

Proszę o pomoc.

moze truncate ?

Co jest źle? Hmm obstawiam architekturę systemu. Co do samego błędu: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/stored-program-restrictions.html

Próbowałem zamiast DELETE FROM Wyniki.tabele; dać TRUNCATE Wyniki.tabele;
Niestety MySQL Workbench wyrzuca taki błąd:

Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.

ERROR 1422: Explicit or implicit commit is not allowed in stored function or trigger.

SQL Statement:CREATE DEFINER=`root`@`%` TRIGGER `Wyniki`.`usun` BEFORE INSERT ON `Wyniki`.`tabele` FOR EACH ROWBEGINTRUNCATE Wyniki.tabele;END

 

Po co Ty chcesz coś takiego zrobić? To trochę bezsensu bo w tabeli będziesz mógł przechowywać maksymalnie jeden wiersz, a co za tym idzie jaki jest sens używać do tego bazy danych?

Mam dwa skrypty PHP.

Pierwszy na początku wykonywania usuwa całą bazę danych, następnie buduje dosyć duże zapytanie INSERT które wypełnia wszystkie kolumny. Skrypt wykonuje się  co minute a jego wykonanie trwa około jednej minuty.

 

Drugi skrypt, wyświetla co ~0.10 sekund wszystkie dane z bazy.

 

Problem polega na tym, że gdy skrypt update’ujący bazę zacznie się wykonywać, to usuwa wszystko z bazy a zanim wszystko doda mija minuta.
Przez ten czas w skrypcie wyświetlającym nie jest nic wyświetlanie, bo baza jest pusta.

 

Myślę, że triger będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ otworzy “transakcje” usunie wszystkie wpisy, następnie doda wszystkie wpisy i zamknie “transakcje”. Czyli teoretycznie baza nie powinna być w żadnych momencie pusta.

Nie wiem jak Ci pomóc i co wpłynęło na taki sposób realizacji tego wszystkiego, ale dla mnie jest to wszystko już przekombinowane, a co dopiero jak dodasz triggery.

Poza tym jeśli trigger usunie zawartość tabeli a będzie dane dodawał nadal 1 minute to nic to nie da bo dane zostaną usunięta, a dopiero potem dodane. Więc tak czy siak danych nie ma przez minut.

 

Kolejna kwestia jest taka, że usuwasz całą bazę danych i pewnie tworzysz nową, więc co Ty właściwie chcesz usuwać przed dodaniem wszystkich danych skoro i tak w tej tabeli nic nie ma?

 

PS. Nie jestem pewny, ale trigger chyba wywoływany jest przy każdym insercie wiersza, a nie przy jednorazowym wysłaniu polecenia insert do serwera. Dlatego możesz mieć błąd z pierwszego posta, dodajesz dane i usuwasz to co dodajesz. Wykonywanych jest tyle operacji, że głowa mała. Dodatkowo chyba serwer dopuszcza wykonywanie równoległe poleceń insert bez blokowania danych, więc tak naprawdę w jednym czasie mogą wykonywać się równorzędnie 2 i więcej triggery które blokują tabele (ze względu na delete).

@OP
Na triggerze tego nie zrobisz, ani pierwsze podejście z delete ani drugie z truncate - czytaj linki, które wklejają ci ludzie: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/stored-program-restrictions.html

 

Nie możesz zrobić delete, bo:
 

Nie możesz zrobić truncate, bo:
 

Zanim zaczniesz robić kolejne debilne rzeczy, przeczytaj zawartość linka.

Rozwiązanie zrób to po ludzku w transakcji: http://php.net/manual/pl/pdo.begintransaction.php