[MySQL]Trigger z selectem


(Druii) #1

Witam


(kalitt) #2

Nie łatwiej zrobić INSERT INTO t1 (a,b) SELECT a,b FROM t2 WHERE coś tam coś tam?

 

PS. Tu masz składnie https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/insert-select.html


(kostek135) #3

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/trigger-syntax.html

ale tak jak wyżej kolega napisał insert into select. To służy do kopiowania danych między tabelami, triggery są tu złym zapachem.