Mysql trigger z warukiem na ciąg znaków


(pain3hp) #1

Chciałbym napisać ale nie wiem jak to zrobić i proszę o pomoc

Trigger który doda rekord AFTER INSERT do jakiejś tabeli, ale sprawdzi czy w kolumnie class jest wartość total, i doda tylko wtedy jak będzie taka wartość, w przeciwnym przypadku ma nic nie robić.. jak takie coś napisać?

próbowałem z IF NEW.class='total' THEN INSERT INTO....

ale to powoduje błąd