[MySQL] - tworzenie bazy danych przez PROPEL

Wg książki PHP, MySQL MVC Włodzimierza Gajdy próbuje zrobić bazę danych dzięki PROPEL.

Dzięki MySQL WorkBench tworzę schema.xml w postaci:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Wklejam plik schema.xml do folderu input i zmieniam odpowiednio plik config.ini

Następnie uruchamiam run.bat i potem create-db.bat

Wchodzę przez do PHPAdmin i widzę utworzoną bazę danych, jednak z jedną tabelą: klienci.