[mysql] udostepnianie bazy

zainstalowałem program webserwer żeby było “szybciej” i mieć php, mysql itp. ale… jak wywołać zdalne połączenie z baza mysql z innego komputera przy pomocy własnego programu? Jak udostępnic baze mysql innym?