Mysql usuwanie z tabeli, oraz opcjonalnie z drugiej


(Drobok) #1
delete a.*, b.* from test_dzial as a, test_test as b where a.nr=b.nr and a.nr=

To mi działa, jeśli mam spełniony warunek a.nr=b.nr. Lecz nie wiem co dodać, by usuwało się również bez niego.


(ra-v) #2

Słowo również - czyli nr takie same lub puste w tabeli test_dzial?

where a.nr=b.nr or a.nr=0

where a.nr=b.nr or a.nr=''

where a.nr=b.nr or a.nr IS NULL

(Drobok) #3

Chodzi mi o usunięcie rekordu z test_dzial (zawsze), oraz z test_test tylko jeśli pola nr się zgadzają z nr w zapytaniu.