[MySql] WebServ 1.3- Access denied podczas usuwania rekordu


(Lksstudzionka) #1

Witam!

Zainstalowałem WebServ' a 1.3, konto 'root' domyślnie nie potrzebowało hasła, więc ustawiłem własne. Teraz (przed zmianą hasła także) nie mogę usunąć rekordu z bazy.

php:

$zapyt = "DELETE FROM x WHERE x=".$_POST[x]."";

          $wyk = mysql_query($zapyt);

(Wojciech R) #2

Używasz w tym zapytaniu użytkownika ODBC zamist root


(Lksstudzionka) #3

Nie, używam root' a.