[MYSQL] Wynik zapytania jako nazwa kolumny


(Sztamblewski) #1

Witam, mam dość dziwny problem.

Mam tabelę test zawierająca następujące dane:

| symbol | sklep |
| --- | --- |
| 1111 | gdynia |
| 1111 | poznan |
| 2222 | poznan |
| 3333 | poznan |
| 2222 | warszawa |

Robię zapytanie:

SELECT symbol, GROUP_CONCAT(sklep) FROM test GROUP BY symbol;

I mam wynik

| symbol | GROUP_CONCAT(sklep) |
| --- | --- |
| 1111 | poznan,gdynia |
| 2222 | poznan,warszawa |
| 3333 | poznan |

Chciałbym to zrobić tak, żeby pokazało mi w kolumnach nazwy miast  a w wierszch ilość sztuk.

symbol | poznan | gdynia | warszawa

1111    | 1 | 1 | 0

2222    | 1 | 0 | 1

3333    | 1 | 0 | 0


(kowgli) #2

Takie rzeczy to po stronie aplikacji, a nie BD.


(mr-owl) #3
SELECT
	s.symbol,
	SUM(CASE WHEN c.city = 'gdynia' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'gdynia',
	SUM(CASE WHEN c.city = 'poznan' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'poznan',
	SUM(CASE WHEN c.city = 'warszawa' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'warszawa'
FROM
	stock AS s WITH (nolock)
	LEFT JOIN stock AS c WITH (nolock)
		ON
			s.symbol = c.symbol AND
			s.city = c.city
GROUP BY
	s.symbol
;

Cos takiego?


(Sztamblewski) #4

Miasta będą dynamiczne, może będą 3 a może 8 więc musiałoby być inaczej


(mr-owl) #5

To walcz dalej, osobiście wolę znać nazwy wszystkich kolumn zwracanych przez zapytanie i na dynamikę tutaj nie ma miejsca.


(Sztamblewski) #6

Na razie zrobiłem jakimiś chamskimi podzapytaniami w PHP ale chodziło mi bardziej o to czy jest taka możliwość w MySQL

 


(kowgli) #7

Ale dlaczego tak? Pobierz normalnie count(*) zgrupowany po nazwie (dwie kolumny). Pivota zrób w PHP za pomocą tabeli asocjacyjnej. Jak pisałem na górze - SQL nie służy do wymyślnego formatowania danych, szkoda zasobów. Generalnie zasada jest taka, że bazę tyka się jedynie patykiem, najmniej jak można. Serwerów aplikacyjnych możesz mieć ile chcesz, bazę masz jedną.


(mr-owl) #8

Jeśli masz aplikację pod Windows to całkiem niezłym pomysłem jest trzymanie logiki biznesowej w bazie danych, bardzo łatwo się to modyfikuje a klient jest maksymalnie prosty.