[MySQL] Zmiana halsa root


(Kal7en) #1

Witam.

Po reinstalacji MySQL'a wystąpił u mnie błąd z hasłem root. Gdy wpisuje c:\mysql\bin\mysql -h localhost -u root -p poczym wpisuje hasło to wyskakuje mi błąd "Access denied for user 'root' @ 'localhost' (using password: YES)". Co mam zrobić?

Pozdrawiam


(athei) #2

Poszukać odpowiedzi w google ...

Ale widać, że Ci się nie chciało. Ja robię tak dla WAMP'a:

W services.msc jak jest wampmysqld to zatrzymać usługę, w start parameters wpisać --skip-grant-tables i nacisnąć uruchom

  • uruchomić konsolę cmd cd c:\serwery\wamp\bin\mysql\bin i wpisać mysql -u root mysql

mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('your_new_password') where USER='root';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

  • zrestartować usługę bez parametrów

  • zalogować się: mysql -u root -p


(Kal7en) #3

Czyli jak ja mam wszystko osobno zainstalowane (nie WAMP) to mam zatrzymac usluge mysql? Napisales "w start parameters wpisać --skip-grant-tables i nacisnąć uruchom" niewiem oco chodzi, jakie start parameters, jak to wlaczyc?


(athei) #4
  • tak

(Kal7en) #5

Po zatrzymaniu usługi MySQL i dopisaniu --skip-grant-tables wyskakuje mi "Access denied for user 'root' @ 'localhost' (using password: NO)"