MYSQLDUMP pobranie całej bazy bez kilku tabel


(Patrol) #1

Witam!

Do pobrania całej bazy posługujemy się:

mysqldump --user=XXXXXXXX --password=XXXXXXX --databases DB_NAME1 > /PATH/TO/DUMPFILE.SQL

Do pobrania tabeli z bazy posługujemy się:

mysqldump --user=XXXXXXXX --password=XXXXXXXX --databases DB_NAME --tables TABLE_NAME > /PATH/TO/DUMPFILE.SQL

Moje pytanie brzmi: Jak wygląda konstrukcja zapytania w którym chcemy pobrać całą bazę, ale bez kilku tabel?


(adpawl) #2

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ … nore-table


(Patrol) #3

Wielkie dzięki :smiley: