Mystart search


(Wikusiuniunia) #1

Hej mam problem chcę usunąć MYSTART search, zrobiłam wklejki  FRST: http://www.wklej.org/id/1644390/

addition:

http://www.wklej.org/id/1644396/

 

uruchomiłam również adwcleanera,  seskanowałam, wyczyściłam

 

i co dalej? będę wdzięczna za odpowiedź.


(Acorus) #2

Pokaż nowe logi po użyciu AdwCleanera.


(Wikusiuniunia) #3

proszę


(Acorus) #4

Odinstaluj Online Calculator,Postcron,ScribeFire.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {CE4AF12A-154E-4371-831E-650DD74F2A45} - System32\Tasks\{7175D90F-3B31-48E6-B60A-1A1CF5E99041} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.3.0.105/pl/abandoninstall?source=lightinstalleramp;page=tsBing
HKLM-x32\...\Run: [GoforFilesInstaller Starter] = C:\Users\Agata\AppData\Local\Temp\install53773.exe [7981568 2014-03-03] (http://www.goforfiles.com/) ===== ATTENTION
HKLM-x32\...\Run: [Express FilesInstaller Starter] = C:\Users\Agata\AppData\Local\Temp\install48485.exe [9362008 2014-03-03] (http://www.express-files.com/) ===== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1341984555-3366506260-156260445-1000\...\CurrentVersion\Windows: [Load] C:\Users\Agata\LOCALS~1\Temp\cciomst.com ===== ATTENTION
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF Extension: SaverExtenSionn - C:\Users\Agata\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\drubi1w9.default\Extensions\22Hr3@vV.org [2015-02-23]
FF Extension: DigiCCouPOOn - C:\Users\Agata\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\drubi1w9.default\Extensions\gMx@k.org [2015-02-23]
FF Extension: EPUBReader - C:\Users\Agata\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\drubi1w9.default\Extensions\{5384767E-00D9-40E9-B72F-9CC39D655D6F} [2015-02-13]
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=LENNbmod=LENN", "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hpts=1423847995from=wpcuid=2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_K589", "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hpppts=1423848064from=wpcuid=_"
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\40.0.2214.115\gcswf32.dll No File
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Browser\nppdf32.dll No File
CHR Plugin: (Chrome NaCl) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\40.0.2214.115\ppGoogleNaClPluginChrome.dll No File
CHR Plugin: (McAfee SiteAdvisor) - C:\Users\Agata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho\3.41.122.1_0\McChPlg.dll No File
CHR Plugin: (McAfee SiteAdvisor) - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\npmcffplg32.dll No File
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (McAfee SecurityCenter) - c:\progra~2\mcafee\msc\npmcsn~1.dll No File
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe http://www.mystartsearch.com/?type=scts=1423847995from=wpcuid=2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_K589
U3 absu3zsp; C:\Windows\System32\Drivers\absu3zsp.sys [0] (Advanced Micro Devices) ==== ATTENTION (zero size file/folder)
S3 ALSysIO; \\C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [X]
U3 BcmSqlStartupSvc; No ImagePath
U2 CLKMSVC10_3A60B698; No ImagePath
U2 CLKMSVC10_C3B3B687; No ImagePath
U2 DriverService; No ImagePath
U2 iATAgentService; No ImagePath
U2 idealife Update Service; No ImagePath
U2 IviRegMgr; No ImagePath
U2 Oasis2Service; No ImagePath
U2 PCCarerService; No ImagePath
U2 RichVideo; No ImagePath
U2 RtLedService; No ImagePath
U2 SeaPort; No ImagePath
U2 SoftwareService; No ImagePath
U3 SQLWriter; No ImagePath
U2 wlidsvc; No ImagePath
S1 yumselpi; \\C:\Windows\system32\drivers\yumselpi.sys [X]
2015-02-23 15:10 - 2015-02-23 15:15 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
C:\Users\Agata\AppData\Local\Temp\install53773.exe
C:\Users\Agata\AppData\Local\Temp\install48485.exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Wikusiuniunia) #5

nie wiem dlaczego ale odpowiada mi że fixlist.txt not found (?)

fixlist zapisuje tam gdzie uprzednio utworzyły mi się dokumenty FRST i addition, dobrze?

i nie chce mi odinstalować online calculator i ScribeFire…


(Acorus) #6

Pomiń to.Fixlist .txt ma być tam gdzie jest Frst czyli C:\Users\Agata\Downloads


(Wikusiuniunia) #7

Dziękuję za pomoc, wszystko się udało. Jesteś geniuszem;) 

 

wcześniej niepotrzebnie fixlist.txt wklejałam do C:\FRST\logs

 

Pozdrawiam serdecznie:) 


(Acorus) #8

Skasuj folder C:\FRST