Mystartsearch - jak to usunąć?!

Witam,

tak jak w temacie próbowałam już wszystkiego ale nie mogę sobie poradzić…

LOGI:

FRST: http://www.wklej.org/id/1559642/

Addition: http://www.wklej.org/id/1559648/

 

Czy ktoś będzie tak miły i pomoże niewiaście w potrzebie?

A czy niewiasta będzie tak miła i następnym razem przeczyta opisy działów przed założeniem tematu? Przenoszę. Poza tym, kolor czerwony jest zastrzeżony dla administracji. Proszę wyedytować swojego posta i poprawić co trzeba.

Odinstaluj Akamai NetSession Interface,AVG Nation toolbar,BuyNsavE,DAEMON Tools Toolbar,EZDownloader,fst_pl_6,McAfee Security Scan Plus,metaCrawler,Mobogenie,Mobogenie3,PC Tools Spyware Doctor 9.1,SegmentProlonger,Settings Manager,Shopping App by Ask,SkypEmoticons,VuuPC Packages,YoutuBBeAdBBlocKe.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.

FRST: http://www.wklej.org/id/1559702/

Addition: http://www.wklej.org/id/1559703/

 

Jak na razie mystartsearch zniknął. Niestety poza tym cały czas  wyświetla mi się komunikat o nieaktualnej javie, a ją aktualizowałam - uniemożliwia korzystanie ze stron internetowych.

 

 

A Pana Moderatora przepraszam -  w dziale było słowo PROBLEM, a ja takowy posiadałam. (’‘niewiasta’’ mówi samo za siebie)

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {739F6688-2BC8-4236-9191-2EBB7DDBE04B} - System32\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_MONTHLY = C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-11-25] (Dll-FIles.Com)
Task: {7BF4609A-1461-4A9C-BF80-642A31E8F791} - System32\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_Updates = C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-11-25] (Dll-FIles.Com)
Task: C:\Windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_MONTHLY.job = C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
Task: C:\Windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_Updates.job = C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1021128 2014-11-20] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [507776 2014-10-07] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-3428022592-2403830398-4292085725-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Users\Ahmed\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4673432 2014-10-29] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-3428022592-2403830398-4292085725-1000\...\RunOnce: [Adobe Speed Launcher] = 1418736445
HKU\S-1-5-21-3428022592-2403830398-4292085725-1000\...\MountPoints2: {457672b6-56a0-11e4-8a99-14dae9ec9d1c} - D:\LGAutoRun.exe
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-3428022592-2403830398-4292085725-1000 - PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files (x86)\PC Tools\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll (Threat Expert Ltd.)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3428022592-2403830398-4292085725-1000 - {40A781B0-8C85-4052-9BDE-19789870E450} URL = http://www.idg.pl?q={searchTerms}
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [avg@toolbar] - C:\ProgramData\AVG Nation toolbar\FireFoxExt\17.3.0.49
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{cb84136f-9c44-433a-9048-c5cd9df1dc16}] - C:\Program Files (x86)\PC Tools\PC Tools Security\BDT\Firefox
FF Extension: Browser Guard Toolbar - C:\Program Files (x86)\PC Tools\PC Tools Security\BDT\Firefox [2013-12-07]
CHR Extension: (Save to 4shared) - C:\Users\Ahmed\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\adnkagodbfngmdajbbocegjnllfmdaie [2014-12-13]
CHR Extension: (BuyeNsave) - C:\ProgramData\comldoafiebcedfcgbdkompkngkbdiof\ [2013-11-11]
CHR Extension: (BuuyNsave) - C:\ProgramData\fdlhinenpjioodnfmfjnchphdlhabflg\ [2013-11-11]
CHR Extension: (BuyNsavE) - C:\ProgramData\fnpeagmjdccookbffkbheakmopdljcic\ [2013-11-11]
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [288776 2013-09-06] (McAfee, Inc.)
R2 MobogenieService; C:\Program Files (x86)\Mobogenie3\MobogenieService.exe [116928 2014-12-03] (Mobogenie.com)
S3 aspnet_state; %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [X]
R1 avgtp; C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [50464 2014-04-28] (AVG Technologies)
S3 dump_wmimmc; \\C:\Program Files (x86)\Games-Masters.com\CABAL Online (Europe)\GameGuard\dump_wmimmc.sys [X]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S3 xhunter1; \\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
2014-12-16 12:57 - 2014-12-16 14:25 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-12-13 22:02 - 2014-12-13 22:02 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\fnpeagmjdccookbffkbheakmopdljcic
2014-12-13 21:59 - 2014-12-16 14:18 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\BuuyNsave
2014-12-13 21:59 - 2014-12-13 21:59 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\fdlhinenpjioodnfmfjnchphdlhabflg
2014-12-13 21:57 - 2014-12-13 21:57 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Save to 4shared
2014-12-13 21:56 - 2014-12-16 14:18 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\YoutuBBeAdBBlocKe
2014-12-13 21:56 - 2014-12-16 14:18 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\BuyeNsave
2014-12-13 21:56 - 2014-12-13 21:56 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AppName
2014-12-13 21:56 - 2014-12-13 21:56 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\comldoafiebcedfcgbdkompkngkbdiof
2014-12-13 21:56 - 2014-12-13 21:56 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\AppName
2014-12-09 17:24 - 2014-12-09 17:24 - 00000962 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Mobogenie3.lnk
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.