Mystartsearch jak usunąć?


(Lgienieczko) #1

Zainstalowałem nieświadomie i przejął kontrolę nad przeglądarkami i wyskakującymi reklamami.

Oto moje logi:

http://www.wklej.org/id/1553264/

http://www.wklej.org/id/1553272/

 

 

Będę wdzięczny za pomoc

 


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj Spybot - Search & Destroy.

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Lgienieczko) #3

Zrobione

 

Nowe logi FRST:

 

http://www.wklej.org/id/1553311/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2592862549-595905708-2507062346-1001 -> {96508140-5FAC-4624-9FE9-08A58E5FBFE5} URL =
CHR Extension: (Hold Page) - C:\Users\Lukasz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hofcckpnmpkolfegkngpnfaflpbjjffb [2014-12-08]
CHR HKU\S-1-5-21-2592862549-595905708-2507062346-1001\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - No Path
C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Safer-Networking
C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
C:\Users\Lukasz\Downloads\spybot-2.4.exe
C:\Users\Lukasz\Downloads\Spybot-Search-Destroy(12546)-dp.exe
C:\ProgramData\600440862
C:\Users\Lukasz\AppData\Roaming\*.exe
Task: {1E463AD3-52DF-490A-8F58-FB05D7499DA2} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Refresh immunization => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search &amp; Destroy 2\SDImmunize.exe
Task: {2F4D4DCF-FD55-4941-835F-2FB104725C36} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Check for updates => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search &amp; Destroy 2\SDUpdate.exe
Task: {AC661C35-83B1-4A86-BF51-005449D5E435} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Scan the system => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search &amp; Destroy 2\SDScan.exe
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Lgienieczko) #5

Zrobione.

 

Fixlog: http://www.wklej.org/id/1553377/

 

Nowy FRST: http://www.wklej.org/id/1553378/


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Reader XI

Java 7 Update 55

Zainstaluj:

Adobe Reader XI 11.0.10

Java 8 Update 25