Mysz -zmieniony domyślny kontekst z 'otwórz' na 'szukaj'


(Gutek) #1

Daj log z ComboFix

Opróżnij KOSZ


(Leon$) #2

Start >> Uruchom >> regsvr32 /i shell32

Wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Log Combo jest obcięty daj cały

To konto jest tworzone przez Microsoft.NET Framework

Chcesz się go pozbyć to

Otwórz notatnik i wklej do niego

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]

"ASPNET"=dword:00000000

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

:slight_smile:


(adam9870) #3

Leon$ ten wpis jest jak najbardziej w porządku i nie należy go pod żadnym pozorem kasować. :slight_smile:


(Leon$) #4

Czy pobrałeś świeżego Combofixa

czy użyłeś komendy

Start >> Uruchom >> regsvr32 /i shell32

by zmienić szukaj na otwórz?

:slight_smile: