Nadawanie praw dla plików .exe pod Xubuntu?


(demisen) #1

HEjka,

jak miałem Ubuntu 10.10 i zainstalowane WINE to, aby zainstalować coś z pliku .exe klikałem ppm - > właściwości - > zezwól na installacje/wykonywanie (jakoś tak), teraz mam Xubuntu 10.10, zainstalowałem WINE i mam plik .exe jednak jak dam ppm -> właściwości nie mam nigdzie opcji zezwolenia i WINE nie może uruchomić pliku .exe :frowning:


(marcin82) #2

Klepnij w konsoli:

sudo chmod a +rwx /ścieżka/do/pliku/exe

Nadaje + wszystkim -> a prawo czytania - r zapisywania - w uruchamiania - x tego pliku *.exe.


(demisen) #3

Czy można cały folder uprzywilejować ? np.

sudo chmod +x nazwa folderu

(nintyfan) #4
chmod -R +x ./nazwa

Musisz pewnie jeszcze zmodyfikować UMASK w zmiennych środowiskowych, by nowo tworzone pliki dziedziczyły odpowiednie uprawnienia.

Innym rozwiązaniem chyba jest ustawienie sticky bit-u czy wykonywania na katalog(dokłanie nie pamiętam).


(ra-v) #5
find /katalog/podkatalog/ -iname '*.exe' -type f -exec chmod -v +x {} \;

przecież to proste :wink: