Nadawanie uprawnień system windows xp pr0


(kurzel131) #1

Uwaga! nazwy, hasła i lokalizacja są jedynie przykładami. Jeżeli konta są utworzone nie musimy ich tworzyć od nowa. Poradnik przydaje się, gdy chcemy zablokować dostęp do niektórych czynności poszczególnym osobom, na co konto z ograniczeniami nawet nie pozwala.

Wchodzimy w start, panel sterowania.

Wchodzimy w aplet konta użytkowników.

Wybieramy utwórz nowe konto.

Tworzymy konto Karolina.

Dajemy jej prawa administratora komputera i klikamy utwórz konto.

Klikamy na jej konto LPM.

Klikamy utwórz hasło.

Tworzymy hasło 6yhnMJU&, to samo w 2 oknie i opcjonalnie podpowiedź a następnie utwórz hasło.

Konto z hasłem gotowe.

Wchodzimy w mój komputer.

Na D:\Program Files .

Klikamy PPM, z menu kontekstowego wybieramy nowy -> folder.

Niech się wabi Magdalena.

Następnie wchodzimy do narzędzia, opcje folderów.

W zakładkę widok, odznaczamy użyj prostego udostępniania plików (zalecane), klikamy OK.

Klikamy PPM, właściwości na folderze Magdalena.

I wybieramy zakładkę zabezpieczenia i wchodzimy na zaawansowane.

W zakładce zaawansowane odznaczamy dziedziczenie i klikamy na usuń.

Nadamy uprawnienia od nowa w tym miejscu jeszcze OK i potwierdzamy klikając na Tak.

Klikamy OK. i cofamy się do poprzedniego okna (zakładka zabezpieczenia).

Wchodzimy na dodaj pod oknem nazwa grupy lub użytkownika, klikamy na zaawansowane.

I znajdź teraz.

Szukamy konta Karolina, klikamy na nim LPM i klikamy OK .

I potem znów OK.

Następnie klikamy na kwadracik pełna kontrola pod zezwalaj, by nadać jej wszystkie uprawnienia.

Po tej czynności wchodzimy w zaawansowane, okna uprawnienia dla Magdalena i zaznaczamy dziedziczenie.

Potem OK. i jeszcze raz OK.

To samo robimy dla poszczególnych folderów i kont, w zależności, jak chcemy zrobić, bądź jak pisze w zadaniu egzaminacyjnym. Ważne, by przy praktycznym egzaminie na Technika Informatyka czytać dokładnie treść i nadać uprawnienia zgodnie z instrukcją, błąd może nas kosztować punkty, a nawet możemy nie zdać. To samo w kwestii zrzutów ekranowych. Jeżeli mamy wskazaną liczbę zrzutów trzymajmy się jej i róbmy tylko zrzuty najważniejszych czynności, ponieważ szkoda czasu. 240 min może nam zlecieć niczym wyjście na szluga. Jeszcze takie info: odmowa ma większą moc niż Zezwalanie, gdy dany użytkownik nie ma przypisanych praw, to jest to jednoznaczne z ich odmową. W ten sposób nadamy poszczególne uprawnienia do plików i folderów.


(ADR1991) #2

To się wysiliłeś. Osoba która pierwszy raz się z tym tematem styka niewiele z Twojego postu zrozumie.


(kurzel131) #3

Jedyne co mogłem jeszcze zrobić to zrzuty, ale ta strona i tak na ten temat ma filmik.