Nagły reset

Witam!

Od jakiegoś czasu, komputer podczas pracy po prostu się resetuje, czasem po 10 minutach, czasem po dwóch godzinach - tak jakby na pół sekundy zabrakło prądu, lecz z zasilaniem jest wszystko OK.

Gdy próbowałem skanować komputer, resety te nasiliły się - nawet dwie minuty po włączeniu i to za każdym razem.

W trybie awaryjnym wszystko jest OK, skanowałem SpyBotem, AVG Anti-Spyware i teraz właśnie skanuję avastem.

Poniżej wklejam loga z HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:33:43, on 2007-09-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\PROGRA~1\Wapster\AQQ2~1\AQQ.exe

E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] E:\PROGRA~1\Wapster\AQQ2~1\AQQ.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - D:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: http://www.eska.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.redeco24.fora.pl

O15 - Trusted Zone: http://emergency.gry-online.pl

O15 - Trusted Zone: www.jazdy.net

O15 - Trusted Zone: http://www.kurnik.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.nanoscan.com

O15 - Trusted Zone: http://blog.onet.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.onet.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.playmobile.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.secunia.com

O15 - Trusted Zone: http://www.simplus.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.wosp.tvk.pl

O16 - DPF: {512FC5A1-7DE1-43F1-BC0C-371622FCB409} (Installer Class) - http://www.nanoscan.com/as/v1/cabs/ascinstie.cab

O16 - DPF: {8436FE12-31DB-48BF-83BF-FE682F9160B4} (NanoInstaller Class) - http://www.nanoscan.com/cabs/nanoinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AFCD8DC5-C9FC-4578-9C1B-324F95723118}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 4739 bytes

Pozdrawiam i proszę o pomoc.

Nie sprawdzałem loga jednakże moge ci powiedziec, że ponoc resety są spowodowane np. uszkodzonymi tranzystorkami (?) na płycie głównej, które to trzymają napięcie.

I teraz jak jeden z nich ‘ma problem’ to mamy skok napięcia i wywołany reset :wink:

usuń wpis HJT

Zobacz jeszcze w ten dziennik zdarzeń:

Start>>>Uruchom>>>eventvwr

Przeskanowałem avastem i ad-aware.

Dużo syfu znalazły, na razie jest OK.

Dziękuję wszystkim. :slight_smile: