Nagrywanie audycji przy użyciu konta shell - zrywanie połączenia w trakcie

Korzystam z konta shell, przy pomocy którego nagrywam audycje radiowe. Używam do tego zadań crona, np.:

00 18 * * 1-5 NAZWAPLIKU=`date +RW_\%d-\%m-\%Y_\%H-\%M`; wget -c -nc --waitretry=1 --tries=0 http://stream4.nadaje.com:9240/prw -O /home/rostov/JW/$NAZWAPLIKU.mp3 -o /home/rostov/JW/log/$NAZWAPLIKU.log & echo $! > /home/rostov/JW/log/PID2.tmp

00 20 * * 1-5 kill $(cat /home/rostov/JW/log/PID2.tmp)

Niestety, od jakiegoś czasu zaczęło mi przerywać nagrywanie w trakcie. Obstawiam problemy z nadaje.com, które już kiedyś się zdarzały. Chciałbym jednak sprawdzić, czy to nie wina serwera. Pamiętam, że gdy ostatnim razem zdarzały się takie problemy, polecono mi sprawdzić, czy nie ma utraty pakietów między moim serwerem a serwerem streamingowym. Niestety, nie pamiętam, jakim poleceniem. Wiem tylko, że działało to na zasadzie windowsowej aplikacji WinMTR. Można było to ustawić np. na kilka godzin. Podpowie ktoś, jak to uruchomić na koncie shell?

I jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje możliwość zmodyfikowania ww. zadania cron w taki sposób, by w momencie, gdy nagrywanie zostanie przerwane, a nie minie jeszcze czas, gdy powinno ono zostać ubite poleceniem ‘kill’, podejmowana była próba ponownego połączenia z serwerem streamingowym? Pewnie nie da się już w ten sposób ‘dograć’ dalszego ciągu do istniejącego pliku, więc reszta audycji mogłaby zostać zapisana w pliku oddzielnym.