Nagrywanie radia na vpsie


(kaemic) #1

hejka, szukam programu linuksowego do nagrywania radia (w mp3/ogg) z recconectowaniem gdy straci połączenie

Edycja:

Znalazłem, na przyszłość jakby ktoś kiedyś szukał to podaję:

screen streamripper link_do_streamu -a -A -o never -l 33000 -k 0 -m 120

lub

screen timeout 9h wget -t 0 –user-agent=”Sluchacz offline” $2 -O $1_date -u +%Y.%m.%d.mp3 link_do_streamu