Najbliższe - formuła zapytania mysql


(Sitemaster) #1

Mam w bazie dwa pola x i y - określające pozycje punktu

mamy tam np.:

51.917168, 19.138184

48.932, 21.102

50.23452, 20.230727

...

teraz muszę wybrać powiedzmy 5 punktów znajdujących się najbliżej wybranego np.: 51.917168, 19.138184

Jak powinno wyglądać zapytanie?


(Zlecony) #2

SELECT x, y, sqrt( pow( 51.917168 - x, 2 ) + pow( 19.138184 - y, 2 ) ) AS odleglosc

FROM wsp

ORDER BY odleglosc ASC

LIMIT 0 , 5


(Sitemaster) #3

ok, utworzyłem sobie funkcje blisko($x,$y) co mi pokazuje najbliższe miejsca.

mam tylko kłopot z jej wywołaniem

wyświetla mi błąd w linii: mysql_close($conn);

Gdzie jest błąd?


(Airborn) #4

$conn nie zawiera odpowiedniego uchwytu do bay danych, czyli najprawdopodobniej nie połączyłeś się w ogóle z bazą, tutaj już przyczyn może być wiele, sprawdź tak:

$conn = mysql_connect(HOST,USER,PASS) or die('nie udało się połączyć z bazą '.mysql_error());

podobną konstrukcję powinieneś zastosować dla mysql_select_db

P.S.

Czy w ogóle potrzebujesz zakańczania połączenia z mysql? jeżeli nie, to możesz pominąć mysql_close, gdyż połączenie jest kończone automatycznie na końcu skryptu

P.S.2

Możesz wywołać też mysql_close bez żadnych parametrów


(Sitemaster) #5

Połączenie jest bo wykonuje się prawidłowo.

bez zamknięcia nie wywala błędu i tak miałem zrobione ale wolałem się upewnić czy gdzieś błedu nie zrobiłem, bo przy podobnej konstrukcji wyżej nie wywalało takich błędów. Tylko w ostatnim połączeniu.

ale jak może być bez zamknięcia to spox