Najdłużysz wspólny podciąg


(rafalski) #1

Witam!

Mam takie zadanie:

Dane są dwa ciągi znaków alfanumerycznych zdefiniowanych jako X = oraz Y =

. Znaleźć ich najdłuższy wspólny podciąg.

Plik wejściowy in2a.txt:

● pierwsza linia zawiera dwie przedzielone znakiem spacji nieujemne liczby całkowite n1 oraz

n2 będące długościami dwóch porównywanych ciągów,

● w drugiej oraz trzeciej linii znajdują się odpowiednio pierwszy i drugi ciąg znaków.

Plik wyjściowy out2a.txt:

● pierwsza linia zawiera liczbę całkowitą będącą długością najdłuższego wspólnego podciągu,

● w drugiej linii zapisany jest ciąg wynikowy.

Poszukałem troszkę inforamcji w internecie i udało mi się napisać taki algorytm:

#include 

#include 

#include 


//max(C[i-1][j],C[i][j-1]);main()

{

   FILE *in, *out;

   int m,n,i,j;

   if ((in=fopen("dane.txt","r"))!=NULL)

   {

     out=fopen("wynik.txt","w");

     fscanf(in,"%d",&n);

     fscanf(in,"%d",&m);

     char s1[n], s2[m];

     fscanf(in,"%s",s1);

     fscanf(in,"%s",s2);


     //printf("%d %d %s %s",n,m,s1,s2); //sprawdzenie czy działa fscanf


     int L[n][m];     for(i = 0; i <= m; i++) L[i][0] = 0;

 for(j = 0; j <= n; j++) L[0][j] = 0;

 for(i = 1; i < m; i++)

  for(j = 1; j < n; j++)

   if(s1[i] == s2[j])

    L[i][j] = L[i-1][j-1];

   else

    L[i][j] = max(L[i-1][j],L[i][j-1]);


     close(in);

     close(out);

   }

    else

   printf("Blad otwarcia pliku");   

   getchar();

   return 0;

}

Program ma być w C, więc niestety nie działa funkcja max. Może ktoś wie jak ją zadeklarować, bo ja się troszkę pogubiłem. Z góry dziękuje i pozdrawiam!


(Fiołek) #2

Chodzi o max z math.h?

#define max(a, b) (a > b ? a : b)

(Kaka') #3

rafalski ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę więc zapoznać się w pierwszej kolejności z całym regulaminem forum, a następnie używając przycisku zmien.gif

W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika oraz mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci ostrzeżenia.