Najlepsze serwisy do transmisji na żywo (stream)


(look997) #1

Proszę podać nazwy najlepszych serwisów do transmisji na żywo typu: livestream.com, ustream.com, twitch.tv, a najlepiej testy takich serwisów aby móc stwierdzić które są najlepsze.