Najmniejsza wartość w kolumnach - Pascal


(Wiesio52) #1

Witam, mam mały problem z programem w Pascalu. Treść zadania, które sobie mam poćwiczyć do sprawdzianu brzmi tak:

"Napisz program w Pascalu, który:

a) stworzy tablice 10 x 10 liczb

b) wypełnij ją losowymi wartościami z zakresu [-10,+10]

c) dla każdej kolumny wyznacz minimum

Program ma wyświetlać tablicę wypełnioną liczbami oraz jeden wiersz w którym będą odpowiadające kolumnom minima."

I problem mam w zasadzie tylko z ostatnią linijką zadania, mianowicie program dodaje ten jeden wiersz, ale powtarza wartości z przedostatniego.

program minimam;

uses crt;

var

a:array[1..10,1..10] of integer;

i,j,min:integer;

begin

clrscr;

randomize;

for i:=1 to 10 do begin

for j:=1 to 10 do

a[i,j]:=random(21)-10;

end;

for i:=1 to 10 do begin

for j:=1 to 10 do

write(a[i,j]:4);

writeln;

end;

min:=a[1,1];

for i:=2 to 10 do

if a[i,j]
for j:=1 to 10 do

write(a[i,j]:4);

readln;

readln;

end.

Dodam jeszcze, że gdy zamienię

write(a[i,j]:4);

na

write(min:4);

to program wypisuje tylko jedną wartość w każdej kolumnie np. -10,-10,-10 itd. albo -4,-4,-4 itd.

Bardzo proszę o pomoc w miarę szybko, jeśli to możliwe, za co z góry dziękuję, bo mam jutro spr i chce go dobrze napisać :slight_smile:


(rozwalkompa) #2

Tak działa:

program minimam;

var

a:array[1..11,1..10] of shortint;

i,j,min:shortint;

begin

randomize;

for i:=1 to 10 do begin

for j:=1 to 10 do

a[i,j]:=random(21)-10;

end;

for j:=1 to 10 do

begin

a[11,j]:=a[1,j];

for i:=2 to 10 do

if a[i,j]
end;

for i:=1 to 10 do begin

for j:=1 to 10 do write(a[i,j]:4);

writeln;

end;

writeln;

for i:=1 to 10 do write(a[11,i]:4);

writeln;

readln;

end.[/code]