Nakladka mi namieszała prosze opomoc

Witam,

moj problem polega na tym iz dla upiekszenia mojego xp xhxiałem sobie zainstalowac nakładke xp o nazwie: vista transforamtion pack 6.0 (sciagniete zresztą z dobte programy) ale po krótkim uzywaniu stwierdziałem ze jest… ze mi nie pasuje w zawiazku z czym odinstalowałem go zostało mi natomiast pozostałosci po tym programie które chiałbym naprawic i tak:

-przy uruchamianiu zamiast tradycujnego onka z windows xp z przesuwajacym sie paskiem jest okno VISTA…

  • niektóre aplikacje straciły jezyk polski i sa w jezyku angielskim

  • IE ciagle ma jakis problem ustawiła sie strona startowa producenta tej nakładki a gdy chce ja zmienic wywala mi komunikat ze nie mam uprawnien by to zmienic (mam konto Administartora)

to błedy jakie zobaczyłem na chwile obecna( kurde co mnie podkusiło by to zainstalowac)

proszę wiec o sprawdzenie loga i o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:32:59, on 2007-03-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$INVENTORCONTENT\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\system32\CNOServerLauncher.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Pavilion Webcam\HPWebcam.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Marek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.907\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll

O3 - Toolbar: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [CnOServerLauncher] CNOServerLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NoIE4StubProcessing] C:\WINDOWS\system32\reg.exe DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components" /v "NoIE4StubProcessing" /f

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Vista sidebar.lnk = C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Pavilion Webcam Tray Icon.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Pavilion Webcam\HPWebcam.exe

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier - Szybkie uruchomienie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1167252435218

O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://192.168.0.19/Remote/msrdp.cab

O18 - Protocol: pcl - {182D0C85-206F-4103-B4FA-DCC1FB0A0A44} - C:\Program Files\Autodesk\Inventor Professional 9\bin\HSPCLPRO10.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe

Złączono Posta : 29.03.2007 (Czw) 22:41

przepraszam za błedy

Ten program nadpisuje/zamienia pliki systemowe jak i pliki rejestru i niestety ale nawet po zdeinstalowaniu programu system nie powraca do “normalnego” wyglądu i po drugie po usunięciu tego programu system jest niestabilny jedynie co teraz pozostaje to format , niestety ale czasem tak się kończą przeróbki.

noo prosze nawet mnie nie strasz …

Msr. Wilk napewno coś na to zaradzi jego motto walka do końca a nie format nie pozwoli mnie tak zostawić…

a jak mój log?

Zbych1 nie strasz kolegi formatem. Ja miałam VTP, wirusa, potem reinstalację bo rejestr z niewiadomych przyczyn poleciał w kosmos, i mimo to system od roku (czyli od zakupu laptopa) stoi stabilnie, nie formatowany. Uwierz, raczej go nie oszczędzam :wink:

folder na czerwono ręcznie z dysku, wpisy usuń w HJT, daj loga z SilentRunners

co do problemu > Wsadzasz płytkę XP do napędu.

Wejdź w start > Uruchom > sfc /scannow

Złączono Posta : 29.03.2007 (Czw) 23:25

BTW.

wywal jeszcze te strony startowe ie, vista sidebar o ile chcesz się jej pozbyć też leci z dysku najlepiej w awaryjnym, wpisy do usunięcia w Hijacku.

O jakich aplikacjach mowa? Bo podmiana ekranu startowego to jest najmniejszy problem akurat…

tego recznie nie moge wywalis poniewaz wyswietla mi komunikat ze odmowa dostepu ze folder jest uzywany lub zabezpieczony przed dostępem

wiec np. wchodze w połaczenia i wyswietlam status połaczenia wi-fi kiedys był po polsku teraz jest po angielsku to ten który potrafie opisac na chwile obecna ale jest ich napewno wiecej

ekran startowy znaczy ten który wyswietla sie jako pierwszy i na którym kiedys pisało windows xp i przewijała sie pod tym napisem linijeczka teraz mam brzydkie windows vista

spokojnie, zrób to, co napisałam, ekran w razie czego podmienimy później, to nie problem :slight_smile:

Jeśli nie idzie, to startujesz do trybu awaryjnego i ewentualnie traktujesz Unlockerem > do pobrania z vortalu

nie do konca wiem o co chodzi ale bede probował odezwe sie jak zrobie to co napisałas o ile wszystko mi sie uda

ehh co za kobieta… poprostu anioł

chodzi pokrótce o to, żeby uwolnić ten folder od procesów, o których krzyczy Windows przy próbie usuwania. więc prawym klik na folderek > unlocker i wybierasz “delete” :wink:

niestemy teraz to mam problem komuter po ty nie wstaje pisze zebym wybrał tryb jak klikam mu awaryjny nie uruchamia sie jak klijam mu normalny za kilka sekund jest czarny ekran ktorego w zaden sposum nie mozna obudzic pomocyyyy

hm tylko po usunięciu tego toolbara? Niemożliwe, nie namieszałeś czegoś przypadkiem po drodze? spróbuj wybrać ostatnią dobrą konfigurację.

jak mam to zdrobic jak komp w zaden sposob nie reaguje raczej nie namieszałem zrobilem dokładnie jak prosiłas :((

Złączono Posta : 30.03.2007 (Pią) 0:53

dla pomocy pisze teraz zetacjonarnego

Reinstalacja XP bez utraty danych:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … ntry109540