Napieęcia

Mógł by ktoś spojrzeć na te napięcia… bo chyba te z prawej powinny być zbliżone do tych z lewej…

--------[Czujnik]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości czujnika:

Typ czujnika ITE IT8712F (ISA 290h)

Temperatury:

Płyta główna 34 °C (93 °F)

Aux 34 °C (93 °F)

SAMSUNG SV0411N 27 °C (81 °F)

Wartości napięć:

Napięcie rdzenia procesora 1.12 V

+2.5 V 1.87 V

+3.3 V 3.31 V

+5 V 4.92 V

+12 V 2.69 V

+5 V podczas wstrzymania pracy 5.21 V

VBAT baterii CMOS 3.06 V

Debug Info F 41 FF FF

Debug Info T 34 34 254

Debug Info V 46 75 CF B7 2A 00 45 (77)

Coś masz złe te odczyty. Podaj odczyty napięcia z BIOS’u.

Nie możesz mieć 2V na linii 12V bo by sprzęt nie ruszył…

w biosie wygląda to tak:

Vcore 1,140V

DDR18V 1,872V

+3,3V 3,312V

+12V 12,302V

wygląda dobrze… może everest jest do bani, wcześniej niepomyślałem żeby w biosie zerknąć…

Everest raczej napięcia i tep. żle pokazuje i tylko jest dobry do odczytania podzespołów.

Napięcia się mierzy miernikiem, tylko tam uzyskasz prawdziwe dane :slight_smile: