Napis przy zegarku systemowym


(Masaj) #1

W jaki sposób dodać w dowolnym Windows dodatkowy napis przy zegarku systemowym? Możesz obok aktualnej godziny wpisać np. swoje imię… choć pomysłów może być o wiele więcej. Pamiętaj, że dodatkowy napis …

… pojawi się tylko, w wypadku gdy zegar masz ustawiony na wskazywanie czasu w systemie 24-godzinnym!

Otwierasz więc rejestr systemowy i szukasz:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International

Teraz odnajdujesz wartość o nazwie sTimeFormat i zmieniasz jej domyślne ustawienie z HH:mm:ss

na

HH:mm:ss tt

Kolejny krok to utworzenie dwóch wartości ciągu o nazwie: s1159 oraz s2359. W niektórych Windowsach są one już utworzone! Teraz je wyedytuj wpisując w pole Dane wartości swój własny tekst - tekst musi być dokładnie taki sam zarówno w s1159 jak i s2359.

Pamiętaj, że wpisany tekst zawsze pojawia się po prawej stronie zegara - nie może być też za długi!

Wklejcie to do notatnika:

następnie kliknij plik->zapisz jako, plik .reg dodajesz do rejestru.


(Jharla) #2

proponuje ustawic w tym kluczu wartosc

"sLongDate"="dddd dd MMMM yyyy"