Napis


(Oia2) #1

Gdy loguje sie do Windowsa mam taki komunikat:

Co z nim zrobić? :smiley:


(system) #2

Hmm… przeczytać wiadomości z drugiego konta? :smiley:


(lazikar) #3

Wejdz w rejestr.

Pierwszy to dla wszystkich kont

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail

Drugi dla danego konta w którym jesteś zalogowany

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail

W obu przypadkach:

Tworzysz nową wartoś DWORLD o nazwie MessageExpiryDays i jako dane wprowadzasz cyfrę 0

Dzieki temu takie info nie będzie pokazywane. :slight_smile: