Naprawa kodowania w wierszu polecenia w systemach Windows

W systemach Windows po zainstalowaniu aktualizacji poprzez usługę Windows Update może zdarzyć się tak, że w Wierszu polecenia nie będzie polskich znaków. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie wpisu do rejestru systemowego.

Kopiujemy poniższy kod do notatnika i zapisujemy plik pod dowolną nazwą z rozszerzeniem .reg. Następnie klikamy 2x na nowo utworzony plik i zezwalamy na dodanie wpisów do rejestru systemowego:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Console]

"CodePage"=dword:00000354


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]

"OEMHAL"="vgaoem.fon"

"ACP"="1250"

"OEMCP"="852"

"MACCP"="10029"


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Console]

"CodePage"=dword:00000354

Zmiany są widoczne natychmiast.