Naprawa ochrony rezydentnej - Avast!


(Olixxx94) #1

Zdarza się, że w zasobniku systemowym zamiast takiej ikonki ochrony rezydentnej Avast! avast11234wz7.png

możemy zobaczyc taką avast1123cq5.png

. Wtedy po kliknięciu na tą ikonkę naszym oczom ukazuje się taki monit.

avast1122334455hb7.png

Jak wiec to naprawić? Wystarczy w takim wypadku kliknąć PPM na Mój Komputer i wybrać polecanie Zarządzaj. W otwartym oknie należy kliknąć 2 razy na Usługi i aplikacje, potem ponownie kliknąć 2 razy na usługi i sprawdzić, czy usługa Avast! Antivirus ma tryb uruchamiania ustawiony na Automatyczny. Jeśli tak nie jest należy kliknąć PPM na tą usługę, kliknąć na Właściwości i ustawić typ uruchomienia na Automatyczny (po ustawieniu należy uruchomić ponownie komputer), lecz jeśli po sprawdzeniu już był ustawiony taki tryb, należy uruchomić tą usługę (PPM i wybrać Uruchom). W przypadku zakończenia tej próby fiaskiem, należy naprawić program wybierając Start - Panel sterowania - Dodaj / Usuń Programy - avast! Antivirus - Zmień / Usuń i wybrać opcje naprawy.

Post wzorowany na tej stronce i napisany dzięki pomocy Google Tłumacza :slight_smile: