Nauczyciel może obniżyć przymierzoną ocenę semestralną?

Witam, z tego co się dowiedziałem od pewnego nauczyciela to, to iż nauczyciel przymierzając nam na koniec semestru np. ocenę 2 nie może jej obniżyć do 1 ale może ją podnieść. Czy to prawda?

Wszystko zależy od tego co napisane jest w Statucie Szkoły. Właściwie jeżeli uczeń z 1 semestrze miał 2, a w drugim np same pały to na koniec roku niestety powinien dostać “1”, mimo iż ocena końcowa jest oceną z 2 semestrów pracy ucznia.

Chodzi mi o to, że nauczyciel przymierza na 2 drugi semestr np ocenę 2 a tydzień przed końcem roku szkolnego wystawia 1(z tego co się dowiedziałem to nie można obniżyć przymierzonej oceny). Pierwszy semestr nie ma tu nic do gadania.

Widać podpadłeś… ocenę proponowaną można zmienić, chyba że inaczej jest zapisane w statucie szkoły. Jeśli masz wątpliwości zapytaj wychowawcę czy dyrektora szkoły.

AHA. W tym przypadku o wszystkim decyduje to kiedy odbyła się Końcoworoczna Rada Pedagogiczna. Jeżeli odbyła się np 2 tyg. przed końcem roku, to nauczyciel tydzień przed końcem budy nie może obniżyć oceny.

Jeżeli nie było jeszcze Rady to wtedy nauczyciel może zrobić wszystko z ocenami :smiley: Oceny wystawiane ołówkiem: możliwa zmiana, oceny wystawiane długopisem: pewne.

Nauczyciel może zmienić ocenę w każdym dniu przez konferencją np. mój kolega podpadł bo rozrabiał na lekcji9 nie był zagrożony ale i tak babka wstawiłą mu 1. A chyba bez powodu nauczyciel nie wstawia 1 ??

właśnie nie za bardzo… nauczyciel ma obowiązek ileś tam dni (z góry ustalone, nie pamiętam ile to tam dni czy tygodni było) przed końcem semestru poinformować ucznia jeżeli grozi mu ocena niedostateczna. Uczeń dostaje kartkę i zanosi ją do podpisu rodziców, przynajmniej tak było za moich niedawnych czasów… Jeżeli nauczyciel nie poinformował określony czas wcześniej o zagrożeniu oceną niedostateczną to nie może jej wystawić “tak-o” kilka dni przed radą… jednak od zawsze wiadomo, ze jeśli nauczyciel sie uprze to zawsze znajdzie jakiś wyjątek. Jednak ten argument byłby Twoją PODSTAWĄ do obrony przed tą jedynką…

A średnia z 1 semestru liczy się do średniej z 2 semestru? np. 1 semestr miałem 4.98 a teraz jak liczyłem mam mieć 4.45 :smiley: Czy ona się podniesie

chyba śnisz

Dostaniesz 4.45

Guzik prawda, zawsze można przekreślić ocenę i wystawić nową czerwonym długopisem (przed konferencją klasyfikacyjną). Do zmiany oceny po konferencji wymagane jest nadzwyczajne posiedzenie rady.

Kolejny znawca :stuck_out_tongue:

Ocena za drugi semestr jest ocena końcoworoczną, więc ocena za 1 semestr ma na nią wpływ ale w żadnym wypadku nie jest to żadna średnia :stuck_out_tongue:

tydzień przed końcem roku to już są nie tylko oceny ale i świadectwa a już napewno dawno po radzie pedagogicznej czyli nie mów że kłoś może zmienić ocenę z przedmiotu tydzień przed końcem roku

Oczywiście że tak.

To jaki prawem ja na 1 półrocze dostałem 3, a na drugie 5, to ile powinienem dostać

Powiedziała mi, że nie ma opcji żebym dostał 5 więc widać byłem daleko

Zależy. U mnie w szkole nie może obniżyć oceny do 1, jeżeli proponowana była wyższa.

To wszystko zależy od wewnątrzszkolnego systemu oceniania (w skrócie WSO).

Z reguły jednak każdą ocenę można zmeinić do zakończenia roku - nawet po radzie plenarnej, wtedy zwołuje się radę nadzwyczjną.