Nazwa.pl problem z połączeniem z bazą danych

Witam mam taki problem. bo nigdy wcześniej tego nie robiłem. Chciałbym połączyć się z bazą danych postawiona na nazwa.pl

Po założeniu bazy danych mam takie informacje

Dane techniczne umożliwiające użytkowanie bazy danych:

Typ bazy:	MySQL 5


Adres serwera baz danych:	

sql.moj_adres.nazwa.pl

Port serwera baz danych:	3305

Nazwa bazy danych:	nazwa_mojej_bazy

Użytkownik bazy (login):	moja_nazwa

Hasło dostępu:	********


Panel zarządzania bazą danych:	

https://sql.moj_adres.nazwa.pl/mysql5/


UWAGA:

Bazy danych MySQL 5 uruchamiane są na niestandardowym porcie 3305. Prosimy o zwrócenie uwagi podczas konfiguracji danych dostępowych do bazy MySQL 5.

w localhoscie łączyłem się tak na apache

@$db = mysql_connect("localhost", "root", "123456z") or die("nie mozna polaczyc z baza danych".mysql_error());

mysql_query("set charset latin2");

mysql_select_db("ksiazka") or die("nie mozna wybrac bazy danych");

PROBLEM ROZWIĄZANY JUŻ NIE AKTUALNE